Byka se + Byka v8-v6 tartály

Sziasztok.
Jól olvastam hogy a byka v8 illetve a v6 fém tartálya kompaktibilis a byka se-vel?